Elly Lammers

Nieuwe puntentelling drijft huurprijzen op

Woningbouw

Per 1 oktober 2015 wijzigt de puntentelling voor sociale huurwoningen. De WOZ-waarde gaat er voor 25% in meetellen. Dat is slecht nieuws voor Amsterdam: de maximale huurprijzen binnen de Ring A10 kunnen gemiddeld met wel 10% stijgen. “Wij adviseren huurders…

Nieuwsbrief huurders Ymere

Eindredactie en opmaak van de driemaandelijkse nieuwsbrief voor Huurders Ymere Amsterdam. Een nieuwsbrief voor bewonersorganisaties en huurders van woningcorporatie Ymere.Artikelen, eindredactie en opmaak in het programma Publisher.

Twentse innovatieroute

Teksten over de 58 projecten met deelprojecten van de Twentse Innovatieroute.  De Twentse Innovatieroute was een aanjager van innovatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werkten samen om innovatie in bijvoorbeeld voeding, gezondheid, hightech-systemen en materialen een impuls te geven. De Twentse…

Website Polymer Science Park

Websitebouw – 2012, bouw website voor het Polymer Science Park. Bouw in het content management systeem WordPress. Template handmatig gebouwd op basis van het Genesis Framework. Site vond destijds plaats in html4 en css2. De site is inmiddels herbouwd. Zie…

Bureau’s

Het woord bureau’s duikt steeds vaker op in teksten. Ergerniswekkend, want bureau’s is onjuiste spelling. De juiste meervoudsvorm van bureau is bureaus. Niettemin lijkt het wel een virus: overal zie ik bureau’s. Ook op websites van mensen die beter zouden…