Journalistiek

Nieuwsbrief huurders Ymere

Eindredactie en opmaak van de driemaandelijkse nieuwsbrief voor Huurders Ymere Amsterdam. Een nieuwsbrief voor bewonersorganisaties en huurders van woningcorporatie Ymere.Artikelen, eindredactie en opmaak in het programma Publisher.

Twentse innovatieroute

Teksten over de 58 projecten met deelprojecten van de Twentse Innovatieroute.  De Twentse Innovatieroute was een aanjager van innovatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werkten samen om innovatie in bijvoorbeeld voeding, gezondheid, hightech-systemen en materialen een impuls te geven. De Twentse…